Ägare: Advokat Stefan Stålnacke

Att jobba som advokat i Umeå

Att du anser dig ha rätt i en viss fråga blir inte detsamma som att få rätt. Vi ställs ofta inför mycket stora svårigheter där vi önskar att hävda våra rättigheter gentemot stat och kommun eller mot företag. Det finns en svåröverskådlig och komplex juridik och en tillämpning av dessa som ytterst har tillkommit för att tillförsäkra oss vissa grundläggande rättigheter. Här krävs det tillgång till juridisk kompetens för att nå framgång. Det är i denna verklighet som advokatbyrån verkar. Vi finns för att våra klienter behöver oss och vi står alltid på din sida – oavsett vem motparten är.

Det är enkelt, tryggt och effektivt att anlita oss för att få den hjälp som behövs. Vi har gedigen juridisk kompetens och kombinerat med ett personligt engagemang och mångårig erfarenhet säkerställer vi att våra klienters rätt alltid tillvaratas på ett bra sätt.

I Sverige råder inget advokattvång, vilket innebär att en person som ska uppträda inför domstol som kärande, svarande, målsägande eller tilltalad inte är tvingad att göra detta genom ombud. I Sverige råder heller inte advokatmonopol, vilket innebär att i Sverige får vem som helst uppträda inför domstol som ombud eller biträde för andra personer. Däremot måste en offentlig försvarare, som ersätts med skattemedel, vara advokat.

Vi erbjuder hög service med ett stort engagemang på alla våra uppdrag. Som advokat agerar vi kraftfullt och helt oberoende för att tillvarata våra klienters bästa intressen.