Ägare: Advokat Stefan Stålnacke

Vi jobbar för dig

Advokatfirman Thoms och Edholm erbjuder kvalificerade tjänster inom flertalet områden både till privatpersoner och företag.

Firman har funnits i Umeå sedan 1960-talet och har idag inriktning på allmän juridik med särskild inriktning mot bland annat affärsjuridik, likvidationer, brottmål, familjerätt och utlänningsrätt.

Du kan i många fall erhålla rättsskydd genom ditt försäkringsbolag, vilket kan täcka en stor del av ombudskostnaden. Vi hjälper dig att undersöka möjligheterna till det och i förekommande fall även med en ansökan.

Vi kan erbjuda dig juridisk rådgivning från vårt kontor i Umeå eller i Burträsk. Kontakta oss på telefon 090-12 16 00 eller via epost. Spara kontaktuppgifterna till din telefonbok.

Brottmål
Förordnad av allmän domstol sedan 1996 som offentlig försvarare i alla typer av brottmål och som målsägandebiträde.
Familjerätt
Anlitad som ombud i vårdnads-, boende- och umgängestvister. Upprättar handlingar i form av testamenten, samboavtal, äktenskapsförord m.m. och är även förordnad som boutredningsman i komplicerade dödsbon. Har företrätt såväl enskilda som socialtjänster i ärende gällande tvångsvård.
Utlänningsrätt
Har företrätt ett stort antal asylsökanden som offentligt biträde inför Migrationsverket och i nuvarande Migrationsdomstol.
Skadeståndsrätt
Har haft åtaganden inom personskadereglering och företräder skadelidande som varit med om trafikolyckor. Medlem i personskadeförbundet RTP:s juridiska nätverk.
Affärsjuridik
Föreräder företagare i förhandlingar gällande skiljeförfaranden vid tvister utom rätta och i domstol samt upprättar affärsjuridiska dokument.